Augalų kaimynystė

Mokslininkai ir augalų augintojai yra pastebėję, kad daržovių derliaus gausumas priklauso ne tik nuo veislės, dirvos, tinkamos priežiūros, bet ir nuo to, kokias daržoves vienas šalia kitų auginame. Mat jos turi skirtingas savybes, skirtingai absorbuoja ir skleidžia įvairius spindulius, tuo pačiu skirtingai veikia ir kaimyninius augalus. Taip pat nustatyta, kad tinkamai parinkti kaimynai daržoves padeda apsaugoti nuo kenkėjų. 

Augalų kaimynų auginimo nauda:

- Sukuriama spalvinga aplinka;

- Augalai pritraukia naudingus vabzdžius;

- Augalų kvapas gali atbaidyti žalingus vabzdžius;

- Gėlės privilioja apdulkintojus;

- Augalų įvairovė sutrikdo augalo šeimininko ieškančius vabzdžius;

- Įvairesni augalai (ne vien monokultūra) pritraukia paukščius, kurie minta vabzdžiais;

- Dažnai sutampa šviesos ir drėgmės režimai, tad supaprastėja augalų priežiūra.