Sėjomaina

Planuojant daržą, reikia atsirinkti, kokius augalus norite sodinti ir pasiruošti sėjomainos planą. Tai augalų grupavimas ir susijusių augalų auginimas, kasmet perkeliant juos į kitus žemės plotus griežtai nustatyta tvarka. Jei nekeisite daržovių auginimo vietos galite nualinti dirvą ar atsirasti kenkėjų. 

Iš sėjomainos gaunama nauda:

- gaunamas didesnis derlius;

- pagerėja dirvos fizinės ir organinės savybės;

- sumažėja kenkėjų ir ligų.